Telefon : 0756.842.223
Email : office@executorgheorghiu.ro

onorariiOnorariile si taxele ( tarife sau preturi ) practicate de Executorul Judecatoresc Cristina Maria GHEORGHIU variaza intre limitele impuse prin lege conform art.39/188/2000 si Ordinului Ministrului Justitiei nr.2550/C/2006 modificat si completat prin OMJ nr.2561/2012 in functie de complexitatea dosarului dar si de implicatiile si durata executarii silite.

Partea care solicita îndeplinirea unui act sau aunei activitati care intereseaza executarea silita, este obligata sa avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele si activitatile dispuse din oficiu cheltuielile se avanseaza de catre creditor.

Astfel, atunci cand initiem deschiderea unui nou dosar se va achita un avans din onorariul stabilit, conform legii sau conventiei.Recuperarea cheltuielior de executare, inclusiv a sumelor avansate se va face in conditiile Codului de Procedura Civila.


ONORARIILE MINIMALE Şl MAXIMALE pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

Nr. crt. Activitatea prestată Onorariile minimale Onorariile maximale
1. Notificarea şi comunicarea actelor de procedură 20 lei 400 lei
2. Executări directe:

– evacuări

150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică

5.200 lei pentru debitor persoană juridică

– încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 lei 1.000 lei
– vizitarea minorului 50 lei 500 lei
– puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc. 60 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică

5.200 lei pentru debitor persoană juridică

– desfiinţarea de lucrări sau construcţii 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică

5.200 lei pentru debitor persoană juridică

3. Executări indirecte:

– urmărirea mobiliară a creanţelor

60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei

60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei

pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%

pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%

pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2%

pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

– urmărirea imobiliară a creanţelor 150 lei pentru creanţe de până la 1.000 lei

150 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei

pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%

pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%

pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2%

pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

4. Poprire 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei

60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei

pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%

pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%

pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000, onorariul este de 2%

pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%

5. Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin şi cecuri 150 lei 400 lei
6. Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă) 100 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică

5.200 lei pentru debitor persoană juridică

7. Vânzarea la licitaţie publică a bunului ce face obiectul împărţelii judiciare 150 lei 2.200 lei
8. Sechestrul asigurător 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică

2.200 lei pentru debitor persoană juridică

9. Sechestrul judiciar 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică

2.200 lei pentru debitor persoană juridică

10. Poprirea asigurătorie 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică

2.200 lei pentru debitor persoană juridică

11. Proces-verbal de ofertă reală 50 lei 350 lei
12. Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege 50 lei 200 lei
13. Confiscări 10% din valoarea realizată 10% din valoarea realizată
14. Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale 20 lei 200 lei

*) Punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Activitatea prestata Onorariile minimale Onorariile maximale
„3. Executări indirecte (urmărirea mobiliară şi imobiliară a creanţelor) a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim se calculează după cum urmează:

1. pentru creanţele în valoare de până la 500 lei inclusiv, onorariul minim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;

2. pentru creanţele în valoare de peste 500 lei, dar până la 1.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 50 lei plus un procent de 5% din suma care depăşeşte 500 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;

3. pentru creanţele în valoare de peste 1.000 lei, dar până la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 75 lei plus un procent de 2% din suma care depăşeşte 1.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;

a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
b) pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.175 lei plus un procent de 2% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite; b) pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
c) pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei plus un procent de 1% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite; c) pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
d) pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul minim se calculează după cum urmează:

1. pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, dar până la 400.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei plus un procent de 1% din suma care depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;

2. pentru creanţele în valoare de peste 400.000 lei, onorariul minim este de 5.500 lei plus un procent de până la 0,5% din suma care depăşeşte 400.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite. În cazul în care, la calculul onorariului maxim se foloseşte un procent de până la 0,5% inclusiv, pentru calculul onorariului minim datorat se aplică acelaşi procent care a fost folosit şi pentru calculul onorariului maxim.

d) pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma care depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.
4. Poprir#do|arie a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim se calculează după cum urmează:

1. pentru creanţele în valoare de până la 500 lei inclusiv, onorariul minim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;

2. pentru creanţele în valoare de peste 500 lei, dar

până la 1.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 50 lei plus un procent de 5% din suma care depăşeşte 500 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;

3. pentru creanţele în valoare de peste 1.000 lei, dar până la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 75 lei plus un procent de 2% din suma care depăşeşte 1.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;

a) pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
b) pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.175 lei plus un procent de 2% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite; b) pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
c) pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei plus un procent de 1% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite; c) pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
d) pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul minim se calculează după cum urmează:

1. pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, dar până la 400.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei plus un procent de 1% din suma care depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;

2. pentru creanţele în valoare de peste 400.000 lei, onorariul minim este de 5.500 lei plus un procent de până la 0,5% din suma care depăşeşte 400.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite. În cazul în care, la calculul onorariului maxim se foloseşte un procent de până la 0,5% inclusiv, pentru calculul onorariului minim datorat se aplică acelaşi procent care a fost folosit şi pentru calculul onorariului maxim.

d) pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma care depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.
(la data 10-aug-2012 anexa 1 modificat de Art. I din Ordinul 2561/C/2012 )